Uitgevoerde werken:

Nieuw onderdak, panlatten en dakpannen

Renovatie van de dakgoten en de schoorsteen werd opnieuw bezet.